Wstęp

Kasy fiskalne, zgodnie z obowiązującym prawem, będą wymagane od 2015 roku, dla lekarzy prowadzących własną praktykę lekarską.

Podmioty już istniejące, mają czas na zakup kasy fiskalnej i wprowadzenie jej do użytku do dnia 1 marca 2015 roku - nowe podmioty rozpoczynające swoją działalność w 2015 roku są zobowiązane do prowadzenia kasy fiskalnej od początku działalności. Poniżej przytaczamy fragmenty artykułu wskazujące zasady oraz podstawę prawną.

"Kasy fiskalne dla lekarzy i innych grup zawodowych od 2015 r.

 

Kolejne grupy zawodowe z dniem 1 stycznia 2015 r. zostaną objęte obowiązkiem zainstalowania kasy fiskalnej. Są wśród nich m.in. lekarze i lekarze-dentyści, prawnicy (z wyjątkiem notariuszy), doradcy podatkowi, a także warsztaty motoryzacyjne, zakłady kosmetyczne i fryzjerskie; zakłady gastronomiczne, zarówno stacjonarne jak i świadczące usługi cateringowe (z wyłączeniem usług na pokładach samolotów oraz w stołówkach szkolnych). Powyższe  zmiany  wprowadza rozporządzenie ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących  (Dz. U. z dnia 7 listopada 2014 r. poz. 1544). Stanowi ono wykonanie upoważnienia zawartego  w  art. 111 ust. 8 ustawy z 11 marca  2004 r.  o podatku od towarów i usług (Dz.. U z 2011 r. nr 177  poz. 1054 z późniejszymi zmianami: ustawa VAT). Przyjęte  regulacje  zawężają  zakres dotychczasowych zwolnień z tego obowiązku. Dotyczy to także lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zostali zobowiązani do korzystania z kas fiskalnych już od pierwszego dnia sprzedaży detalicznej niezależnie od osiąganego obrotu."

źródło:http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/kasy-fiskalne/702432,2,Kasy-fiskalne-dla-lekarzy-i-innych-grup-zawodowych-od-2015-r.html